A A A A A

Stihove dana

Psalmi 69:17
Ne skrivaj se od svoga sluge, brzo mi odgovori jer sam u nevolji.