A A A A A

Stihove dana

Ivanu १:४
U njemu je bio život i taj je život bio svjetlo ljudima.