A A A A A

Stihove dana

Jobu 37:5
Bog čudesno grmi svojim glasom, čini velika djela, nama neshvatljiva.