A A A A A

Stihove dana

Ponovljeni Zakon ௮:௧௮
Sjećaj se svog BOGA. On je taj koji ti daje snagu za stjecanje bogatstva, da bi održao savez koji je zakletvom sklopio s tvojim precima, kao što ga održava i danas.