A A A A A

Stihove dana

Filipljanima ౧:౨౦
Moja iskrena želja i nada je da se neću ni u kojem slučaju posramiti, nego da ću imati dostatnu hrabrost da sada, kao i uvijek, pokažem Kristovu uzvišenost u svom životu ovdje na Zemlji, bez obzira na to hoću li živjeti ili umrijeti.