A A A A A

Stihove dana

2 Timoteju 1:3
Zahvaljujem Bogu, kojemu su služili moji preci, a kojem služim i ja čiste savjesti. Danonoćno te spominjem u svojim molitvama.