A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 2:14
Ali, hvala Bogu koji nas po Kristu uvijek vodi u pobjedu. On kroz nas svuda širi znanje o sebi, poput ugodnog mirisa.