A A A A A

Stihove dana

Izlaska 20:2
»Ja sam tvoj BOG, koji te izveo iz Egipta, zemlje ropstva.