A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 2:12
Oni koji ne vjeruju, optužuju vas da ste zločinci, zato se ponašajte tako među njima da oni vide vaša dobra djela i da mogu proslaviti Boga na dan njegovog dolaska.