A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 2:17
Ovaj svijet sa svojim požudama prolazi, a tko izvršava Božju volju živi zauvijek.