A A A A A

Stihove dana

Izaija 29:15
Teško onima koji traže dubine da od BOGA sakriju svoje planove. Oni svoja djela čine u tami, govore: »Tko nas vidi? Tko će saznati?«