A A A A A

Stihove dana

Malahija 3:7
Još od vremena svojih predaka odstupate od mojih zakona i ne pridržavate ih se. Vratite mi se i ja ću se vratiti vama«, kaže BOG Svevladar. »Ali vi pitate: ‘Zbog čega se uopće trebamo vratiti?’