A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 2:5
Ali tko živi onako kako uči Bog, u njemu je zaista Božja ljubav postala savršena. Po ovome znamo da živimo u njemu: