A A A A A

Stihove dana

Zaharija 7:9
»Ovako je rekao BOG Svevladar: ‘Provodite istinsku pravdu. Budite odani i milosrdni jedni drugima.