A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 1:12
Zahvaljujem onome koji mi daje snagu, Isusu Kristu, našem Gospodinu, jer je imao povjerenja u mene i odredio me da mu služim.