A A A A A

Stihove dana

Marku 9:23
Isus mu je rekao: »Rekao si: ‘Ako možeš.’ Onomu tko vjeruje, sve je moguće.«