A A A A A

Stihove dana

Jezekilja 38:23
Pokazat ću koliko sam moćan i svet. Objavit ću se pred mnogim narodima. Tada će znati da sam ja BOG.’«