A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:13
On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio u Kraljevstvo svojega voljenog Sina,