A A A A A

Stihove dana

Psalmi 130:7
Izraele, svu nadu položi u BOGA. Jer, BOG je vjeran u svojoj ljubavi, on opet iznova prašta i spašava.