English
A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 4:18
Mi se nismo usredotočili na vidljivo, nego na nevidljivo, jer ono što se vidi je prolazno, a ono što se ne vidi jest vječno.