A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 4:7
Mi imamo ovo blago, ali smo poput glinenih posuda tako da bude očito da izvanredna moć dolazi od Boga, a ne od nas.