A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 5:14
Tako postupamo zbog Kristove ljubavi koja nama upravlja jer smo shvatili da, ako je jedan čovjek umro za sve ljude — onda su svi umrli.