English
A A A A A

Stihove dana

Ivanu 6:20
»Ne bojte se! Ja sam«, rekao im je Isus.