English
A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 4:18
U ljubavi nema straha jer savršena ljubav izgoni strah. Onaj tko se boji, ima strah od kazne, što znači da nije usavršen u ljubavi.