English
A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:34
Dajem vam novu zapovijed: Volite jedan drugoga! Kako sam ja volio vas, tako i vi trebate voljeti jedan drugoga.