English
A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 5:6
U Kristu Isusu ni obrezanje ni neobrezanje nemaju nikakve vrijednosti. Vrijedi samo vjera koja se iskazuje u ljubavi.