English
A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 4:5
Mi ne propovijedamo o sebi, nego propovijedamo o Isusu Kristu kao Gospodinu i govorimo da smo vaši sluge radi Isusa.