A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 5:17
Stoga, ako je netko u Kristu, postao je novo biće. Staro je nestalo, a novo je nastalo.