A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 5:23
I neka vas sâm Bog, izvor mira, učini svetima u svemu. Neka sačuva cijelo vaše biće — duh, dušu i tijelo — da ostanu besprijekorni do dolaska našega Gospodina Isusa Krista.