A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 5:21
Krist je bio bez grijeha, ali Bog ga je učinio grijehom radi nas, da bismo u njemu postali pravedni pred Bogom.