A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 5:1
Krist nas je oslobodio i sada smo slobodni. Stoga, ostanite postojani i nemojte dopustiti da vas opet stave u jaram ropstva.