A A A A A

Stihove dana

Jakova 4:17
Tko ne čini ono što zna da je dobro, čini grijeh.