A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:22
Zaklinjem vas da odložite svoju staru narav koja pripada prijašnjem načinu života. Ta je stara narav pokvarena jer je zavode vlastite zle želje.