A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 4:21
Ovu zapovijed imamo od njega: tko voli Boga, mora voljeti i svoju braću i sestre.