Instagram
English
A A A A A
Stihove dana
Efežanima 4:16
i o njemu ovisi cijelo tijelo — povezano tetivama što opskrbljuju svaki pojedini dio prema potrebi. Tako cijelo tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.