A A A A A

Stihove dana

Psalmi 106:6
Griješili smo kao naši preci, činili smo zlo i postupali opako.