A A A A A

Stihove dana

Luki 6:28
Blagoslivljajte one koji vas proklinju! Molite za one koji se prema vama loše odnose!