A A A A A

Stihove dana

Izreka ۲۰:۲۲
Nemoj reći: »Vratit ću ti za zlo!« Sačekaj BOGA, i on će te izbaviti.