Instagram
English
A A A A A

Stihove dana

Izreka ๒๐:๒๒
Nemoj reći: »Vratit ću ti za zlo!« Sačekaj BOGA, i on će te izbaviti.