A A A A A

Stihove dana

Ivanu ၁၂:၄၆
Ja sam došao na svijet kao svjetlo, da nitko tko vjeruje u mene ne ostane u tami.