A A A A A

Stihove dana

Psalmi 112:4
Vjernom čovjeku i u tami je svjetlo ako je blag, suosjećajan i pravedan.