A A A A A

Stihove dana

Efežanima 5:3
Seksualni nemoral, bilo kakva nepristojnost ili pohlepa neka se među vama više i ne spominju jer to ne priliči Božjim ljudima.