A A A A A

Stihove dana

Mateju 5:14
Vi ste svjetlost svijetu. Ne može se sakriti grad smješten na brdu.