A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 2:14
Činite sve bez prigovora i raspravljanja,