A A A A A

Stihove dana

Efežanima 3:16
Molim da vam dâ, prema bogatstvu svoje slave, da budete ojačani po Duhu u svojem unutarnjem biću.