A A A A A

Stihove dana

Hebrejima 10:39
No mi nismo poput onih koji otpadaju, za propast. Mi smo oni koji vjeruju, za spasenje duše.