A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 5:22
Plod koji daje Duh je: ljubav, radost, mir, strpljivost, uslužnost, dobrota, vjernost,