A A A A A

Stihove dana

Izaija 2:3
Mnogi će narodi doći i reći: »Hajde, popnimo se na BOŽJE brdo, do Hrama Jakovljevog Boga. Bog će nas naučiti kako da živimo i mi ćemo ga slijediti.« Sa Siona će se proširiti Božja pouka i BOŽJA riječ iz Jeruzalema.