A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 5:29
Petar i ostali apostoli odgovorili su im: »Mi trebamo biti poslušni Bogu, a ne ljudima.