A A A A A

Stihove dana

Mateju 5:28
A ja vam kažem da je svatko tko s požudom pogleda ženu, već u svom srcu s njom učinio preljub.